404 Not Found


nginx

Intangible assets (nematerijalna osnovna sredstva)

Intangible assets su osnovna sredstva koja nemaju fizičko postojanje. Nekoliko primera:

  • Softwer
  • Licence
  • Prava
  • Konsecije
  • itd…

 

Primer

VIP MOBILE je platio licencu za mobilnu telefoniju u iznosu od 300 mEUR. Licenca je osnovno sredstvo koje nema fizičko postojanje i zove se nematerijalno osnovno sredstvo odnosno intangible fixed assets.

Kompanija je platila licencu za upotrebu Disney logo za 5 godina. Licenca je plaćena 100.000 EUR. Iznos od 100.000 EUR se knjiži u Bilansu stanja kao nematerijalno osnovno sredstvo i amortizuje se 5 godina.

 

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj fixed assets

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova