Liquid assets (likvidna sredstva)

Liquid assets je oznaka za kratkoročna sredstva u Bilansu stanja koja imaju rok upotrebe kraći od godinu dana. To su:

  • Keš
  • Potraživanja od kupaca
  • Zalihe

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj sinonim short term assets. Takođe, možeš pogledati i assets i working capital.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova