404 Not Found


nginx

Net Debt / Equity (neto dug podeljen sa kapitalom)

Ovo racio broj se koristi za ocenu zaduženosti solvency kompanije.

Kod ovog racia poredimo dva iznosa iz Bilansa stanja balance sheet:

 

Kod računice ovog racio broja trebalo bi da uzimamo tržišnu vrednost kapitala. Na primer, kompanija može da ima knjigovodstvenu vrednost kapitala od 10 mEUR ali da na Berzi vredi 30 mEUR. Za više informacija oko razlike između knjigovdstvene i tržišne vrednosti kapitala pogledaj market value of equity i racio broj P/B.

Ova racio broj se zove i Gearing odnosno stepen prenosa. On pokazuje da li se kompanija više klacka sa svojim ili sa tuđim parama. Često se ovaj racio skraćuje i umesto izraza Net debt / Equity koristi se izraz D/E.

 

 

Svaki racio broj ima neke određene („normalne“) vrednosti, pa je to i situacija za ovaj racio broj.

 

 

Hajde da sada analiziramo Telekom Srbija i da vidimo koliko je on zadužen.

 

 

U nastavku je primer kompanija iz Srbije koje imaju visok racio D/E. To znači da su ove kompanije visoko zadužene i da više koriste tuđe pare u odnosu na svoj kapital.

 

 

Pored ovog racio broja, za ocenu zaduženosti često se koriste i racio brojevi:

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova