404 Not Found


nginx

STEP (analiza makro-okruženja)

STEP analiza je važan deo kod analize strategijske situacije kompanije (analiza okruženja kompanije). STEP je skraćenica za faktore koji dolaze iz okruženja:

 • Sociološki
 • Tehnološki
 • Ekonomski
 • Politički

 

Često se koristi i skraćenica PEST, a negde ćete pronaći i skraćenicu PESTLE:

 • Politički
 • Ekonomski
 • Sociološki
 • Tehnološki
 • Legal (pravni)
 • Ekološki

 

 

U sledećem primeru je PESTLE analiza koju je uradio M:TEL Republike Srpske i predstavio u svom završnom računu za 2012. godinu:

 

 

STEP analiza se koristi kao ulazni podatak za SWOT analizu. Često se dešava da jedan faktor može istovremeno da bude i šansa i pretnja. Na primer, jedan klasični tehnološki faktor je razvoj interneta. Kako on utiče na moj posao kao trenera menadžera?

 • Razvoj interneta je šansa jer veliki broj informacija mogu brzo i besplatno da prikupim za trening. Mogu veoma lako da kontaktiram kupce. Mogu da napravim video treninge koji će biti dostupni velikom broju kupaca.
 • Sa druge strane razvoj interneta je i pretnja jer kupac (menadžer) može sam da pronađe podatke koji su mu potrebni – i onda ne mora da dođe na klasičan trening. Kupac može da brzo uporedi različite trening kompanije. Kupac može da kupi Web video treninge koji su desetak puta jeftiniji od klasičnog treninga.

 

Kao što naš narod kaže: „U život ništa nije ni belo ni crno“. A može i ovako „Dok jednom ne smrkne drugom ne svane“.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova