404 Not Found


nginx

DuPont (DuPont analiza)

DuPont je američka hemijska kompanija. Ona je svetski poznata po proizvodima koje je izmislila: Kevlar ®, Teflon ® i sl. Što se tiče finansija, ona je poznata po tzv. DuPont analizi.

Posle drugog svetskog rata, controlleri u kompaniji DuPont su razvili svoj poseban sistem za praćenje poslovanja. Ovaj sistem se bazirao na ROI kao svodnom parametru koji se granao na dva glavna dela – profitna stopa i obrt sredstava-a onda se svaki od ovih delova posebno granao na manje delove. Ova vrsta analiza je dobila naziv DuPont analiza i tako je ostalo do danas.

 

DuPont analiza je najbolja metoda za finansijsku analizu kompanije jer počinje od najsvodnijeg parametra ROI i onda se spušta ka nižim delovima – profitna stopa i obrt sredstava. ROI se može podeliti na tri glavna dela odnosno na finansijski trougao:

  • Profitabilnost
  • Likvidnost
  • Zaduženost

 

Svaki od delova finansijskog trougla može posebno da se analizira preko racio brojeva.

 

 Za detaljnije objašnjenje pogledaj: ROI Return On Investments.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova