404 Not Found


nginx

RONA Return On Net Assets (NOPAT podeljen sa neto aktivom)

RONA pokazuje koliko je kompanija zaradila na investiran novac.

 RONA Return On Net Assets (NOPAT podeljen sa neto aktivom)

RONA se izražava u procentima na godišnjem nivou. RONA je jedan od načina izražavanja ROI, tj. prinosa na uložene pare. RONA dolazi iz SAD i popularna je u američkim kompanijama. U Evropi se više koristi ROCE.

 RONA Return On Net Assets (NOPAT podeljen sa neto aktivom) 2

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj ROI.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova