404 Not Found


nginx

Short term liabilities (kratkoročne obaveze)

Kratkoročne obaveze su obaveze čiji je rok dospeća manji od 1 godine. Tipičan primer su obaveze prema dobavljačima, obaveze prema radnicima ili obaveze za PDV. Kratak rok u finansijama je do godinu dana. Kraktoročne obaveze se prikazuju u Bilansu stanja balance sheet i to na desnoj strani, tj. Pasivi. Najčešće kratkoročne obaveze su:

  • Dobavljači
  • Kratkoročni krediti

Dobavljači se obično plaćaju na 30 do 60 dana, tako da ove obaveze uvek postoje u Bilansu stanja kompanije. Kratkoročni krediti se pojavljuju kada kompanije uzme kredit koji treba da vrati za manje od 12 meseci. Obično su to krediti za obrtna sredstva, odnosno za finansiranje zaliha i kupaca.

Pored dobavljača i kredita, ponekad se pojavljuju i druge obaveze:

  • Prema radnicima. Radnicima se isplaćuje plata svaki mesec i ove obaveze se obično „zatvaraju“ na kraju meseca.
  • Prema državi. PDV i drugi porezi se moraju platiti svakog meseca.
  • Ostale (rudna renta, troškovi sudskog spora i sl)

Kratkoročne obaveze su važne zbog likvidnosti liquidity kompanije. Ako kompanija ima previsoke kratkoročne obaveze, možda će imati problem sa likvidnošću, odnosno neće moći da plati svoje dospele obaveze.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova