404 Not Found


nginx

Strategic plan (strateški plan)

Strateški plan je template (šablon, obrazac) kako da napravite strateški plan na jednoj A4 strani. Umesto 200 stranica i gomile teksta, grafikona, dijagrama, tabela i sl. ceo proces strateškog planiranja možemo da suzimo na 5 koraka. Ovaj šablon je osmislila Controller Akademie.

  1. Filozofija
  2. Ciljevi
  3. Strategija
  4. Pretpostavke
  5. Akcioni plan

 

 

1. Filofozija govori o misiji, viziji i osnovnim vrednostima kompanije. Gde želimo da idemo? Šta želimo a šta ne želimo da radimo? Koje su nam osnovne vrednosti?

MCB_Strategic_plan_2

 

2. Ciljevi su konkretna,merljiva dostignuća koja želimo da postignemo. Ciljevi se definišu na SMART način. Ciljevi se obično definišu u 4 glavne oblasti u skladu sa BSC Balanced Scorecard.

MCB_Strategic_plan_3

 

3. Strategija. Kako ćemo da postignemo ciljeve? Koji si putevi? Koja nam je strategija? Niska cena (operativna efikasnost) ili diferencijacija (izgradnja brenda).

MCB_Strategic_plan_4

 

4. Pretpostavke. Koje su osnovne pretpostavke? Da li će konkurenti reagovati?

MCB_Strategic_plan_6

 

5.Akcioni plan. Kako ćemo da sprovedemo akciju u praksu? Koje su aktivnosti, ko će da ih sprovede i do kada?

MCB_Strategic_plan_7

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova