404 Not Found


nginx

TIE Times Interest Earned (pokriće kamata)

Racio broj koji se koristi za procenu zaduženosti solvency kompanije. Osnovna formula je:

 

MCB_TIE

 

Za ovaj racio broj se upotrebljava i sinonim Interest coverage.
Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj sinonim EBITDA/Interest.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova