404 Not Found


nginx

Value chain analysis (analiza lanca vrednosti)

Analiza lanca vrednosti je alat koji se koristi u strateškoj poslovnoj analizi. Svaka firma može da se posmatra kao zbir dve vrste aktivnosti:

  • aktivnosti koje dodaju vrednost i
  • pomoćnih aktivnosti

 

One zajedno čine lanac vrednosti te firme. Analiza lanca vrednosti opisuje vrednost koju dodaje svaki korak u proizvodnom procesu i tu vrednost upoređuje sa troškovima i mogućim potencijalom za diferencijaciju. Analiza lanca vrednosti je koncept koji je razvio Michael  Porter.

 

 

Primer

NIKE je odlučio da je ključna stvar u lancu vrednosti „Marketing i prodaja“ jer je to sektor koji dodaje novu vrednost. Sa druge strane, „Operacije“ ne dodaju veliku vrednost za NIKE i oni su odlučili da kompletnu proizvodnju outsourcuju. NIKE ima preko 800 fabrika koje rade za NIKE i istovremeno nijedna fabrika nije u vlasništvu NIKE.

Telekom Srbija ima Call centar („Usluge“). Ovo je jedan od ključnih sektora koji dodaje vrednost kompaniji i zbog toga je call centar u okviru Telekoma Srbija.

EFG Banka iz Srbije ima Call centar („Usluge“). Ovaj sektor ne dodaje posebnu vrednost banci i on je outsourcovan.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova