404 Not Found


nginx

LTD Long Term Debt (dugoročne finansijske obaveze)

Dugoročne finansijske obaveze kao što su kredit, lizing, obveznice i sl. se prikazuju u Bilansu stanja balance sheet na desnoj strani. Dugačak rok je sa dospećem dužim od godinu dana. U srpskim kompanijama najveći iznod dugoročnih finansijskih obaveza su dugoročni krediti.

 

 

Primer

Kompanija je uzela dugoročni kredit od 10 mEUR sa rokom vraćanja od 5 godina. Kredit je potreban za finansiranje nove fabrike. Kredit se prikazuje kao dugoročna finansijska obaveza ili LTD.

Kompanija je uzela kamion na finansijski lizing. Ukupna vrednost lizinga je 100.000 EUR na 5 godina. Rata od 10.000 EUR dospeva na naplatu u prvoj godini. Kompanija prikazuje 10.000 EUR kao kratkoročne finansijske obaveze (STD) a ostatak od 90.000 EUR kao dugoročne finansijske obaveze (LTD).

 

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj debt

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova