1. OSNIVAČKI SASTANAK, 30.09.2011.

 

Klub CFO & Cotnrollinga

• Osnovne vrednosti su: zabava i rad

• Naša vizija za Srbiju je jednostavna: biti broj 2. u controllingu u Evropi!

 

 

 

 

Klub CFO & controlling je osnovan 30. septembar 2011. godine.

Osnivači su bili:

Kompletan materijal sa sastanka: