20. ICV Srbija sastanak

IBM je u saradnji sa ICV Srbija organizovao 20. ICV Srbija sastanak. Sastanak je bio u Beogradu, Hotel Crowne Plaza, 20.2.2015., 12.00-16.00. IBM je predstavio svoja svoja rešenja za controllere i CFO. U fokusu su bili planning & budgeting, kao i controlling procesi. Govorilo se o tome šta kompanije očekuju od controllera/CFO, koje vrste alata su dostupne i kako one pomažu biznisu. IBM je najveća IT kompanija na svetu sa prodajom od 90 milijardi EUR i 435.000 zaposlenih.