TOP 20 HR (SOF – BOARD GAME)

Na sastanku TOP 20 HR koji je održan u Beogradu 7. i 8. novembra 2016. u hotelu Holiday Inn prisustvovalo je dvadesetak HR iz različitih kompanija koji su imali priliku da se upoznaju sa novim treningom BOARD GAME S-O-F. Cilj treninga BOARD GAME S-O-F je da polaznici „osete“ ulogu CEO i da sagledaju kompleksnost donošenja odluka kao CEO. Polaznici kroz trening dobijaju praktična biznis znanja iz oblasti: strategije, operacija i finansija i stiču uvid u to kako izgleda voditi kompaniju kao CEO.