Akademija ZEN prezentacije

• Napravite prezentacije koje se pamte primenom Zen principa • Tri ključna koraka za : priprema, dizajn i prezentovanje • Zasnovano na radu Garr Reynoldsa, odnosno Nancy Duarte •

> saznaj više

Nivo 1 – ZEN Prezentacija

• Priprema • Dizajn • Prezentovanje •

> saznaj više

Nivo 2 – ZEN Priprema

• Storytelling • Kreiranje strukture prezentacije • Mentalna i govorna priprema za prezentaciju •

> saznaj više

Nivo 3 – ZEN Dizajn

• Vizuelizacija prezentacije • Jednostavan i efektan dizajn • Kreiranje dizajn u PowerPoint-u •

> saznaj više

Nivo 4 – ZEN Isporuka

• Ponašanje tokom prezentacije • Kako pridobiti publiku? • Tips & tricks za javni nastup •

> saznaj više