4.1 Proveri podatke: Korisnost informacija

Sadržaj, odnosno raspoloživi podaci, odnosi se na pitanje njegove relevantnosti, korektnosti i tačnosti. Osnovni podaci koji se koriste za izveštaje i prezentacije treba da budu relevantni, ažurni i vezani za temu. Naravno, treba da budu korektne i mere i date dimenzije. Primalac treba da zna stepen tačnosti i koje granice tolerancije može da očekuje od raspoloživih podataka.

 

 

4.1.1 Koristi korektne, kompletne, ažurne i relevantne podatke

Tačnost i pogodnost raspoloživih podataka su temelj svih izveštaja i prezentacija. Međutim, zahtevi za kompletnost, ažurnost i relevantnost često se moraju međusobno izvagati. Oni se obično ne mogu ispuniti u istom stepenu.

 

 

SUCCESS - slajdovi (411)

 

 

 

4.1.2 Koristi normalizovane podatke: koriguj za inflaciju i kurs

Kod dužih perioda potrebno je uzeti u obzir promene vrednosti koje nastaju kao rezultat kursnih i inflatornih faktora. To je pre svega slučaj kada se kombinuju ili upoređuju količine i vrednosti.

 

 

SUCCESS - slajdovi (412)

 

 

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com