4.3 Proveri vizuelizaciju: Ispravna vrsta grafikona

Neke vrste grafikona su pogodnije za vizuelizovanje poruke koja se saopštava, a druge manje. Više vrsta grafikona su u osnovi neprikladni, a drugi treba da se koriste samo za posebne zadatke.

 

 

4.3.1 Izbaci radare, pauke, tunele i ostale nepotrebne grafikone

U praksi se za poređenja često koriste takozvani “radar” grafikoni. Radari nemaju nikakvu prednost u odnosu na bar chart, već mnogo slabosti u vizuelizaciji: netačna poređenja internih i eksternih promena, vizuelne utiske koji se javljaju zavisno od redosleda izbora kriterijuma itd. Radare treba koristiti samo za dvodimenzionalne analize – npr. glavne pravce kao i poređenje mladih i starih sa bogatima i siromašnima.

Grafikoni u obliku levka navode na pogrešan zaključak kada veličina prikazanog prostora ne odgovara relevantnim numeričkim vrednostima. To važi i za druge veštačke oblike grafikona u kojima dužina, površina i obim ne odgovaraju numeričkim vrednostima.

 

 

SUCCESS - slajdovi (431)

 

 

4.3.2 Koristi ispravan grafikon za vreme i strukturu

Pošto čitamo sleva nadesno, navikli smo da i vreme u tabelama i grafikonima teče sleva nadesno. Zato je korisno upotrebiti column charts za prikazivanje vremenskih perioda (meseci, kvartali, godine itd.). Za strukturne analize (proizvodi, kupci, regioni) bez izuzetka se koriste bar charts, koji su druga grupa grafikona po važnosti.

 

 

SUCCESS - slajdovi (432)

 

 

4.3.3 Kombinuj tabele i grafikone

Kada se brojevi potrebni za razumevanje integrišu u grafikone, lakše ih je razumeti nego kada se tabele i grafikoni stave jedni ispod drugih.

 

 

SUCCESS - slajdovi (433)

 

 

4.3.4 Koristi small multiples umesto špageti grafikona

Grafikon s više od dve ili tri linije koje se seku, obično je konfuzniji od nekoliko manjih grafikona sa po jednom linijom, stavljenih jedan pored drugog.

 

 

SUCCESS - slajdovi (434)

 

 

4.3.5 Koristi bar i column chart umesto pitica i prstena

Bar chart je klasičan oblik prikaza za strukturne analize. On se po pravilu lakše razume od niza pitica (pies).

 

 

SUCCESS - slajdovi (435)

 

 

4.3.6 Uradi poređenje bez korišćenja logaritamske skale

Logaritamski prikaz može da pruži nove uvide koji se ne bi tako lako primetili kod linearnih skala. Ipak, logaritamske skale ne treba koristiti ako se na jednom grafikonu upoređuju ekstremno male i velike numeričke vrednosti.

 

 

SUCCESS - slajdovi (436)

 

 

4.3.7 Koristi ispravne odnose kada porediš brojeve na mapama

Kada se poredi nivo padavina po kvadratnom metru u odnosu na različite regione, mogu se koristiti različite boje ili trodimenzionalne oblasti. S druge strane, ako poredite market share, koristite kolone ili barove. Uzgred, i pitice (pies) se koriste u ovoj situaciji (kao izuzetak od pravila), jer mogu biti postavljene veoma lepo na jednom mestu, na primer – u određenom gradu.

 

 

SUCCESS - slajdovi (437)

 

 

4.3.8 Koristi mernu letvu da bi omogućio skaliranje

Možete upotrebiti mernu letvu da se izbegne poređenje nepravilno skaliranih vrednosti.

 

 

SUCCESS - slajdovi (438)

 

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com