4.4 Proveri skaliranje: Bez manipulacija

Grafikoni služe kao vizuelno sredstvo za poređenje numeričkih vrednosti. Ako se izabere pogrešno skaliranje, ti prikazi nisu pogodni da objasne stvarne odnose ili to čine samo u ograničenoj meri.

 

 

4.4.1 Koristi ispravnu vizuelizaciju, ne seci Y-osu

Pod pretpostavkom da grafikon treba da potpomogne poređenje numeričkih vrednosti, jasno je da to poređenje ne treba otežati korišćenjem nepravilno podešenih osa. U tom slučaju, grafikon nije “netačan”, već poruka koja se saopštava tim grafikonom ne odgovara numeričkim vrednostima na kojima se zasniva.

 

 

SUCCESS - slajdovi (441)

 

 

4.4.3 Koristi 2D za poređenje površina, ne koristi 3D

Numeričke vrednosti se prikazuju kao površina npr. kada treba prikazati tri nezavisne vrednosti u obliku portfolia u dvodimenzionalnom prostoru zbog toga što se u suprotnom ne bi pravilno prikazale velike razlike u vrednosti. Ako se ove veličine površina tačno izračunaju i prikažu kao veliki krug lopti, njihove proporcije više ne bi bile tačne.

 

 

SUCCESS - slajdovi (443)

 

 

4.4.4 Koristi uniformisane opsege kod distribucije

Ako opseg u okviru jedne distribucije nije jednak, stepen vizuelne uporedivosti na tom prikazu biće izuzetno ograničen, ako ne i nemoguć.

 

 

SUCCESS - slajdovi (444)

 

 

4.4.5 Koristi kreativne grafikone kada porediš ekstremne vrednosti

Na raspolaganju su oblici prikaza za upoređivanje ekstremnih vrednosti, što omogućava da se poređenja prikažu u dvodimenzionalnom ili trodimenzionalnom prostoru.

 

 

SUCCESS - slajdovi (445)

 

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com