3.3 Koristi male elemente: Bolji pregled

Potreba za višim nivoom gustine informacija nalaže da se prikažu što manji tekstovi, grafikoni i tabele, tako da se i
dalje mogu lako čitati. Tehnički parametri moraju da se analiziraju zasebno za štampane stranice, za PDF stranice
koje se prikazuju na ekranu, odnosno za stranice koje se prikazuju pomoću grafoskopa.

 

 

3.3.1 Koristi manja slova

Izbegavanje prevelikih fontova je uobičajen pristup za poboljšanje koji se odmah može iskoristiti u dizajnu izveštaja i prezentacija. U današnjoj kulturi PowerPoint prezentacija nailazi se na fontove koji su triput veći od najmanjeg korišćenog fonta, posebno u naslovima i porukama. Time ne samo što se nepotrebno traći prostor, već moraju da se koriste i skraćenice što negativno utiče na vizuelni prikaz strane.

 

 

SUCCESS - slajdovi (331)

 

 

3.3.2 Koristi male grafikone

Veličina grafikona koji se koriste u izveštajima i prezentacijama treba da bude što manja, toliko mala da se grafikon i sve njegove pojedinosti i oznake lako mogu pročitati.

 

 

SUCCESS - slajdovi (332)

 

 

 

3.3.3 Koristi male tabele

Ono što važi za grafikone, važi i za tabele. Tabele su transparentnije ako prikazuju više vrednosti po cm2. Naravno, pod pretpostavkom da se mogu lako pročitati.

 

 

SUCCESS - slajdovi (333)

 

 

3.3.4 Koristi male ikone, simbole i naglašavanje

Mali objekti kao što su grafikoni i tabele poboljšavaju pregled. Takođe, mali elementi (simboli, ikone, piktogrami) u okviru tih objekata mogu da pomognu pri razumevanju izveštaja. Nije potrebno imati velike i “bučne” simbole da bi se jasno naglasila poruka.

 

 

SUCCESS - slajdovi (334)

 

 

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com