3.4 Pokaži odnose: uzroke i zavisnosti

Drugi oblik gustine podataka odnosi se na aspekte vezane za sadržaj:

 

 

3.4.1 Prikaži više od dve dimenzije

Najjednostavniji i najbolji način za omogućavanje zanimljive analize jeste da se prikaže više od dve dimenzije poslovne situacije. To se prvenstveno odnosi na vizuelnu obradu podataka u obliku grafikona. U grafikonu sa samo jednom dimenzijom (kao što je kružni grafikon – “pitica”) vidljive su stvari koje bi se lako mogle navesti u jednoj prostoj rečenici. Čak i grafikoni sa dve dimenzije mogu da prikažu veoma zanimljive odnose. Ipak, grafikoni sa tri, četiri i pet dimenzija prikazuju strukture koje mogu da analiziraju složene situacije i da dovedu do zanimljivih, potpuno novih uvida.

 

 

SUCCESS - slajdovi (341)

 

 

3.4.2 Prikaži uzroke (i koristi mernu letvu)

Kada se prikažu i pretpostavke odnosno osnovni podaci na kojima se zasniva poslovna analiza, rezultati ne samo da se bolje razumeju već su i mnogo ubedljiviji. Tipičan primer je ROI stablo (DuPont analiza).

 

 

SUCCESS - slajdovi (342)

 

 

3.4.3 Prikaži klastere

Uz pomoć klastera u grafikonima sa dve i tri dimenzije, velike količine podataka često mogu da pruže zanimljive i nove uvide.

 

 

SUCCESS - slajdovi (343)

 

 

3.4.4 Prikaži korelacije

Kada treba uporediti više serija podataka, često se traže korelacije da bi se bolje shvatili međusobni odnosi. Kao pomoć u traženju korelacija mogu poslužiti adekvatna sortiranja i poređenja.

 

 

SUCCESS - slajdovi (344)

 

 

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com