5.1 Podigni svesnost: Pronađi skrivene potrebe

Ako je menadžment svestan potencijala za poboljšanje, koji proizilaze iz razumljivih izveštaja i prezentacija, onda je verovatnije da će odlučiti u korist preduzimanja odgovarajućih mera.

 

 

5.1.1 Pronađi poruke koje nedostaju

Ovo je verovatno najvažnija od svih kritika današnjih izveštaja i prezentacija: Izveštaji obično saopštavaju premalo, a prezentacije su često usmena objašnjenja pogrešno shvaćenih pismenih izveštaja. Izveštaji treba da sadrže jasne izraze, razumljiva objašnjenja i korisne preporuke. Prezentacije treba posmatrati kao sredstvo za saopštavanje jasnih poruka, a ne kao okrugle stolove gde se zajednički razjašnjavaju zbunjujući PowerPoint slajdovi. Ova tačka traži da se u odgovarajućoj formi menadžmentu jasno stavi do znanja da postoji potreba za sprovođenjem pravila detaljno formulisanih pod pravilom SAY

 

 

SUCCESS - slajdovi (511)

 

 

5.1.2 Pronađi gde je potrebno ujednačavanje sadržaja

Pravilo UNIFY ističe potrebu za standardizovanim sadržajem koji se odnosi na mere, dimenzije i analize koje se saopštavaju. To ovde znači predstavljanje tog problema pomoću odgovarajućih primera tako da menadžment uvidi potrebu za SUCCESS projektom.

 

 

SUCCESS - slajdovi (512)

 

 

5.1.3 Pronađi gde je potrebno ujednačiti vizuelne elemente

Pored standardizovanog sadržaja, potreban je i direktno povezan zahtev za standardizovanom vizuelizacijom, kao što je ona koja je detaljno opisana pod pravilom UNIFY. To se ovde odnosi na činjenicu da stvari koje znače isto treba tako i da izgledaju, a stvari koje ne znače isto treba da izgledaju različito. Menadžmentu treba pomoću odabranih primera jasno staviti do znanja da je ovakav projekat izuzetno značajan.

 

 

SUCCESS - slajdovi (513)

 

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com