5.2 Planiraj promene: Evolucija i/ili revolucija

Planiranje SUCCESS projekta nije mnogo drugačije od planiranja nekog drugog projekta. U ovom slučaju, poseban naglasak se stavlja na podršku menadžmentu, alternativna rešenja i izradu prototipova.

 

 

5.2.1 Kreni od vrha kompanije

Pošto SUCCESS projekat obuhvata pravljenje i sprovođenje jednoobraznih pravila komunikacije, da bi se osigurao uspeh na nivou cele kompanije, suštinski je važno da sva odeljenja rade prema jednoobraznom konceptu koji je obavezujuć za sve. Naravno, to iznad svega važi za pravilo UNIFY.

 

 

SUCCESS - slajdovi (521)

 

 

5.2.2 Pokaži alternative, neka menadžment donese odluku

Razumljivo je da će menadžment pre da podrži neki koncept ako mu je data šansa da učestvuje u njemu, pa čak i ako to podrazumeva samo izbor između dva ili više predloženih rešenja.

 

 

SUCCESS - slajdovi (522)

 

 

5.2.3 Uključi kolege iz IT sektora

Uspeh u sprovođenju SUCCESS koncepta veoma zavisi od upotrebe odgovarajućih softverskih alata. Na primer, samo ukoliko je već uspostavljena neophodna infrastruktura, moguće je primeniti standardizovane šablone za grafikone, tabele i dijagrame na nivou cele kompanije.

 

 

SUCCESS - slajdovi (523)

 

 

5.2.4 Uključi kolege iz korporativnog dizajna (PR)

U mnogim kompanijama, na poslovnu komunikaciju u formi izveštaja i prezentacija odlučujuće utiču oni koji su nadležni za korporativni dizajn. Budući da se nekoliko pravila iz SUCCESS koncepta odnosi i na vizuelni dizajn, oni utiču na interese korporativnog dizajna.

 

 

SUCCESS - slajdovi (524)

 

 

5.2.5 Napravi robusni akcioni plan

Kao i u svim procesima promena, uspeh se prvenstveno garantuje kada se radi u okviru jasno definisanog projekta i kada se koraci detaljno planiraju. U određenoj meri, do poboljšanja mogu da dovedu i lokalni potprojekti ili napori od strane pojedinaca, ali oni neće dovesti do radikalne promene dizajna izveštaja i prezentacija na nivou cele kompanije.

 

 

SUCCESS - slajdovi (525)

 

 

5.2.6 Koristi prototip da dokažeš upotrebljivost

Kao i u većini IT projekata, SUCCESS koncept može prvo da se primeni u manjem delu organizacije kao prototip. Ukoliko se on prihvati, onda može da se proširi na celu kompaniju.

 

 

SUCCESS - slajdovi (526)

 

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com