5.3 Realizuj sistem: Ljudi i alati

Praktična realizacija prikazanih pravila obuhvata odgovarajuću dokumentaciju, šablone i programe obuke za učesnike i svakog ko je u to uključen. Međutim, pored zaposlenih, jedno od glavnih pitanja je odgovarajuća softverska podrška bez koje ne mogu da se ispune zahtevi u pogledu standardizacije, kvaliteta podataka i lakoće poslovanja.

 

 

5.3.1 Napravi profesionalnu projektnu organizaciju

Kao i kod svih procesa promene, veliki uticaj mogu da imaju profesionalan projektni menadžment sa vođom tima, motivisan tim i neophodna organizaciona integracija u kompaniji.

 

 

SUCCESS - slajdovi (531)

 

 

5.3.2 Dokumentuj korisne informacije

Pošto se ovaj projekat prvenstveno bavi standardizacijom, značajni faktori za uspeh su jasno i potpuno dokumentovanje utvrđenih pravila i koncepata dizajna.

 

 

SUCCESS - slajdovi (532)

 

 

5.3.3 Koristi softver kao garanciju standardizacije

Ako se obezbeđivanje podataka i pravljenje izveštaja i prezentacija obavljaju pomoću odgovarajuće IT podrške, onda se takav projekat može uspešno sprovesti i u većim organizacijama koje se nalaze na više lokacija, pa čak i širom sveta. To će biti teže izvodljivo bez prave softverske podrške.

 

 

SUCCESS - slajdovi (533)

 

 

5.3.4 Obuči zaposlene uključene u projekat

Svakoga ko učestvuje u izradi izveštaja i prezentacija treba obučiti prema SUCCESS konceptu. Iskustvo je pokazalo da su najteže teme SAY (Reci poruku) i STRUCTURE (Organizuj izveštaj) jer ih je najteže standardizovati.

 

 

SUCCESS - slajdovi (534)

 

 

5.3.5 Ponudi različite šablone

Sa desetak šablona za grafikone, tabele i dijagrame moguće je prikazati preko 80 procenata svih potrebnih objekata. Pored toga, ako se obezbede i standardi za celokupnu primenu, tj. šabloni za izveštaje i prezentacije, to može da ima odlučujući uticaj na uspešno sprovođenje SUCCESS pravila.

 

 

SUCCESS - slajdovi (535)

 

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com