5.4 Uspostavi organizaciju: Podrška i dalji razvoj

Kasnije korišćenje uvedenog sistema obuhvata odgovarajuću podršku za učesnike, konstantna unapređenja softvera i uzajamnu razmenu iskustava.

 

 

5.4.1 Obezbedi centralnu podršku za pravila i alate

Posle sticanja početnog iskustva u radu sa SUCCESS konceptom, svi učesnici treba da imaju lak pristup centrima za podršku u vezi s pitanjima o pravilima dizajna i primeni instaliranog softvera.

 

 

SUCCESS - slajdovi (541)

 

 

5.4.2 Dokumentuj najbolja rešenja u centralnoj bazi

Nakon završetka projekta i uspeha sa novim izveštajima i prezentacijama, trebalo bi dalje razvijati pristupe, uslove i načine izrade. Važno je da se poboljšanja i razvoj učine dostupnim svim učesnicima.

 

 

SUCCESS - slajdovi (542)

 

 

5.4.3 Deli znanje sa drugima

Za internu i eksternu razmenu informacija mogu da se koriste seminari, konferencijski telefonski razgovori, konferencije preko interneta i drugi mediji. Kako se stvari budu razvijale, treba pre svega razmotriti razmenu informacija s ljudima u drugim kompanijama.

 

 

SUCCESS - slajdovi (543)

 

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com