Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

1.1 Objasni poruku: Reci ono što treba da se kaže

Pojam poruka obuhvata ono što izveštaji i prezentacije u celini, kao i njihove pojedinačne komponente, treba da saopšte čitaocu. Poruke u ovom smislu mogu da budu u vidu konstatacije, mišljenja ili preporuke.

 

1.1.1 Prvo saopšti poruku a onda je dodatno pojasni

Svaki izveštaj, prezentacija i ilustracija može da se rezimira jednom jasnom porukom. Obično se prvo saopšti ključna poruka pa se onda dodatno pojasni.

 

SUCCESS - slajdovi (111)

 

1.1.2 Reci poruku koja otkriva, objašnjava ili preporučuje

Poruke u izveštajima i prezentacijama mogu da imaju različite karakteristike. Da bi se poruka razumela, mora da se sastoji od potpune rečenice. Poželjno je da to ne bude samo izjava već pre svega objašnjenje, a po mogućnosti i preporuka.

 

SUCCESS - slajdovi (112)

 

1.1.3 Reci na interesantan način, izbegavaj suvoparne poruke

Poruke treba da odgovore na pitanja čitalaca i slušalaca. Suvoparne poruke kao što su: “Naš projekat ima četiri faze” ili “Izvoz iznosi 25 mEUR” dovešće do toga da se izveštaji ne pročitaju, a prezentacije samo “odslušaju”

 

SUCCESS - slajdovi (113)

 

1.1.4 Podrži poruku konkretnim objašnjenjem

Poruke treba da se dokažu, ili učine verodostojnim pomoću tekstova, grafikona ili tabela.

 

SUCCESS - slajdovi (114)

 

1.1.5 Reci poruku između dva slajda

Tokom prezentacije prezenter uvek treba prvo da saopšti poruku, pa da je objasni i dokaže pomoću slajdova.

 

SUCCESS - slajdovi (115)

 

1.1.6 Završi prezentaciju porukom

Na kraju prezentacije izbegavajte frazu “Hvala vam na pažnji”. Umesto toga, preporuka je da govornici ukratko rezimiraju svoju poruku po poslednji put u jednoj rečenici. Ukoliko je to bilo uspešno, publika će se zahvaliti na informacijama.

 

SUCCESS - slajdovi (116)

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com

Buffer this pageShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page