404 Not Found


nginx

1. SAY (reci poruku)

 

SAY grupa sadržana u pravilima dizajna, bavi se porukom koju treba saopštiti. Svrha pismenog izveštaja i usmene prezentacije je da saopšti poruke čitaocima i slušaocima. Ovde izložena pravila odnose se na poruku u pravomsmislu te reči i njenom unapređenju u tekstu i ilustraciji. Ona se odnose na naslov grafikona i tabela kao i na odgovarajuća objašnjenja u vidu napomena ili fusnota.

MCB:_SAY_IBCS Pravila

U okviru pravila SAY postoje 4 podržavajuća pravila:

  1. Objasni poruku: Reci ono što treba da se kaže
  2. Naglasi poruku: Istakni ono što je važno
  3. Naslov slajda: Jasan i kompletan
  4. Daj objašnjenja: Razumljiv tekst

 

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com