1.2 Naglasi poruku: Istakni ono što je važno

Poruka koja se saopštava treba da se istakne pomoću odgovarajućih vizuelnih sredstava u svim objektima izveštaja, kao što su grafikoni, tabele i dijagrami. Jasno isticanje poruke u korišćenom objektu povećava kvalitet prikaza i verovatnoću da će biti upotrebljen najoptimalniji vizuelni prikaz.

 

1.2.1 Naglasi svoju poruku u grafikonima, tabelama i dijagramima

Poruke bi trebalo vizuelno naglasiti u grafikonima, tabelama i dijagramima, jer se na taj način olakšava razumevanje i pomaže ljudima da pripreme izveštaje.

 

 

1.2.2 Sistematizuj različite vrste naglašavanja

Različite vrste naglašavanja, kao što su trendovi i varijanse, moraju da se sistematizuju i dokumentuju. Time ti “signali” postaju delotvorno sredstvo komunikacije.

 

 

1.2.3 Zameni semaforčiće smislenijom vizuelizacijom

Semaforčići su popularan vid vizuelizacije iako sadrže malo informacija. Stoga, treba ih zameniti pogodnijim sredstvima prikazivanja koja saopštavaju više informacija.

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com