1.3 Naslov slajda: Jasan i kompletan

Naslov označava sadržaj objekta izveštaja, kao što su mere i njihove dimenzije. Naslov obično ima 3 do 4 linije teksta.

Tipični elementi naslova su:

 

1.3.1 Napiši sve elemente naslova: sve dimenzije, mere, jedinice

Naslov sadrži sve dimenzije, mere i jedinice koje se koriste u odgovarajućoj ilustraciji. Redosled i notacija su sistematizovani u naslovu i rečniku pojmova.

 

SUCCESS - slajdovi (131)

 

1.3.2 Napiši sve elemente naslova: naziv reda i kolone u tabelama

Prilikom korišćenja tabela u naslovu, uvek treba navesti obe dimenzije.

 

SUCCESS - slajdovi (132)

 

1.3.3 Napiši naslov bez nepotrebnih reči

Treba izbegavati suvišne reči koje otežavaju pregled informacija, kako u naslovu tako i u celoj prezentaciji.

 

SUCCESS - slajdovi (133)

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com