1.4 Daj objašnjenja: Razumljiv tekst

Objašnjenja obuhvataju kratke tekstove, kao što su pojašnjenja, napomene i fusnote. Za razliku od dugačkih tekstova, koji se sastoje od više poglavlja i pasusa, kratka objašnjenja sadrže samo jednu ili nekoliko rečenica. Njihova uloga je da daju kratka i sažeta objašnjenja koja olakšavaju razumevanje poruke.

 

1.4.1 Objasni koristeći precizne izraze

Precizni izrazi povećavaju razumevanje i stoga, što je jezik nedvosmisleniji, poruka će biti jasnija.

 

SUCCESS - slajdovi (141)

 

1.4.2 Integriši objašnjenja u grafikone

Nivo razumevanja se povećava kada se u grafikone integrišu komentari. Ukoliko se komentar odnosi direktno na vizuelnu prezentaciju, on pomaže da se uspostavi veza i time ubrza razumevanje.

 

SUCCESS - slajdovi (142)

 

1.4.3 Poveži komentare i tabelu

Komentari tabela treba da se numerišu i postave na odgovarajuća mesta u tabeli. Ta veza može lako da poboljša i olakša razumevanje.

 

SUCCESS - slajdovi (143)

 

1.4.4 Izbegni dug tekst u slajdu, koristi ga samo za handouts

Dug tekst treba koristiti samo kao handout ili u pismenim izveštajima. Stoga se dugačak tekst ne preporučuje na slajdovima koji se prezentuju publici izuzev ukoliko se ne razmatra baš taj tekst.

 

SUCCESS - slajdovi (144)

 

1.4.5 Jasno imenuj definicije i izvore informacija

Korišćenje fusnota za opšta objašnjenja, objašnjenja skraćenica i imenovanje izvora informacija povećava kredibilitet prikazanog sadržaja. Fusnote se mogu izostaviti iz slajdova koji se prezentuju ali se moraju uključiti u pismene izveštaje.

 

SUCCESS - slajdovi (145)

 

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com