1.2 Naglasi poruku: Istakni ono što je važno

Poruka koja se saopštava treba da se istakne pomoću odgovarajućih vizuelnih sredstava u svim objektima izveštaja, kao što su grafikoni, tabele i dijagrami. Jasno isticanje poruke u korišćenom objektu povećava kvalitet prikaza i verovatnoću da će biti upotrebljen najoptimalniji vizuelni prikaz.

 

1.2.1 Naglasi svoju poruku u grafikonima, tabelama i dijagramima

Poruke bi trebalo vizuelno naglasiti u grafikonima, tabelama i dijagramima, jer se na taj način olakšava razumevanje i pomaže ljudima da pripreme izveštaje.

 

SUCCESS - slajdovi (121)

 

1.2.2 Sistematizuj različite vrste naglašavanja

Različite vrste naglašavanja, kao što su trendovi i varijanse, moraju da se sistematizuju i dokumentuju. Time ti “signali” postaju delotvorno sredstvo komunikacije.

 

SUCCESS - slajdovi (122)

 

1.2.3 Zameni semaforčiće smislenijom vizuelizacijom

Semaforčići su popularan vid vizuelizacije iako sadrže malo informacija. Stoga, treba ih zameniti pogodnijim sredstvima prikazivanja koja saopštavaju više informacija.

 

SUCCESS - slajdovi (123)

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com