6.3 Minimalizuj ponavljanje: Laserski fokusirane informacije

Ponavljanje se odnosi na duple elemente koji nisu potrebni za razumevanje. Za razumevanje je neophodan izvestan stepen ponavljanja, dok nepotrebno ponavljanje otežava razumevanje. Tipičan primer nepotrebnog ponavljanja je navođenje godine “2014.” dvanaest puta u grafikonu s dvanaest meseci. Primer nepotrebnog ponavljanja: januar 2014., februar 2014., mart 2014…

 

 

6.3.1 Izbegavaj ponavljanje termina kao što su: ukupno, zbir, suma

Između izraza “Prodaja u Srbiji” i “Ukupna prodaja u Srbiji” nema nikakve razlike. Redovi sa zbirovima u tabelama lakše se razumeju kada sadrže izraze kao što su “Grupa proizvoda B” ili “Srbija” umesto “zbir” i “ukupno”.

 

 

SUCCESS - slajdovi (631)

 

 

6.3.2 Izbegavaj ponavljanje teksta: rečenica, reči, karaktera

Izbegavanje ponavljanja teksta obično povećava stepen čitljivosti.

 

 

SUCCESS - slajdovi (631)

 

 

6.3.3 Izbegavaj ponavljanje na X-osi

Ponavljanje oznaka na osi kao npr. jan. 2012., feb. 2012., mar. 2012. itd. mnogo je teže pročitati nego samo oznake meseca: jan, feb, mar.  a druge strane, godinu 2012. treba staviti u naslov grafikona.

 

 

SUCCESS - slajdovi (633)

 

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com