7.1 Homogenizuj strukturu: Slične strukture

Liste treba da sadrže homogene elemente. Na primer, to nije slučaj u sledećoj listi: promet, troškovi, prodaja i profit.

 

 

7.1.1 Koristi homogene elemente

Vrste elemenata u spiskovima i listama treba da odgovaraju jedne drugima i da budu homogene.

 

 

SUCCESS - slajdovi (711)

 

 

 

 

7.1.2 Koristi homogene izraze

Izrazi će se lakše razumeti ako je struktura rečenice homogena.

 

 

SUCCESS - slajdovi (712)

 

 

 

7.1.3 Koristi homogene reči

Reči treba da se strukturiraju na homogen način tako da mogu brzo i lako da se razumeju u celom izveštaju, a ne samo u spiskovima i listama.

 

 

SUCCESS - slajdovi (713)

 

 

 

7.1.4 Koristi homogene karaktere

Razumevanje se poboljšava ako se znakovi, kao što su simboli i specijalni karakteri, koriste na homogen način. Vidi i pravilo UNIFY.

 

 

SUCCESS - slajdovi (714)

 

 

 

7.1.5 Koristi homogene oblike

Ujednačeni oblici i fontovi u celom izveštaju olakšavaju brzo i lako razumevanje.

 

 

SUCCESS - slajdovi (715)

 

 

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com