7.4 Primena strukture: Izveštaji i prezentacije

Kad god je to moguće, izveštajima i prezentacijama treba dati hijerarhijsku strukturu, što znači brže razumevanje i lakšu pretragu.

 

 

 7.4.1 Napravi simetričnu strukturu

Simetrične strukture, kao što su spiskovi i sadržaj, mogu da olakšaju razumevanje vizuelizacije. One su izraz sistematske strukture.

 

 

SUCCESS - slajdovi (741)

 

 

7.4.2 Napravi logičnu strukturu

Logične strukture se odnose na spiskove s elementima koji su klasifikovani po pravilnim hijerarhijskim nivoima i koji se ne preklapaju.

 

 

SUCCESS - slajdovi (742)

 

 

7.4.3 Prikaži strukturu u tabeli

Tabele treba strukturirati tako da se u kolonama i redovima može prepoznati njihova hijerarhijska struktura.

 

 

SUCCESS - slajdovi (743)

 

 

7.4.4 Prikaži strukturu u izveštajima

Izveštaji se lakše čitaju kada je njihova hijerarhijska struktura naglašena vizuelnim sredstvima.

 

 

SUCCESS - slajdovi (744)

 

 

7.4.5 Prikaži strukturu u komentarima

Komentari se lakše razumeju kada su transparentno strukturirani.

 

 

SUCCESS - slajdovi (745)

 

 

7.4.6  Napravi dobro strukturisan izveštaj i prezentaciju

Izveštaji i prezentacije treba da imaju strukturu koja je jasna i lako razumljiva. Važni elementi strukture su spiskovi, dashboards i rekapitulacije.

 

 

SUCCESS - slajdovi (746)

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com