2.1 Ujednači primenu i objekte: Ujednačeni grafikoni, dijagrami i tabele

Primena se odnosi na izveštaje i prezentacije, uključujući njihovu konkretnu strukturu strana i razne vrste ilustracija. Objekti na kojima se zasnivaju izveštaji i prezentacije odnose se na grafikone, tabele, tekstove itd.

 

2.1.1 Ujednači primenu: prezentacije i izveštaje

Primena treba da bude ujednačena po strukturi i vizuelnom prikazu kako bi čitaoci i publika brzo i lako razumeli sadržaj koji se saopštava. Ujednačena struktura izveštaja obuhvata opštu strukturu ali i pojedinačne strane izveštaja (naslovne strane, sadržaj, rečnik, rezime, strane s tabelama, dashboards, itd.). Ujednačena struktura prezentacija obuhvata opštu strukturu ali i dizajn pojedinačnih ilustracija kao što su naslovni slajdovi, grafikoni, tabele, dashboards, itd.

 

SUCCESS - slajdovi (211)

 

2.1.2 Ujednači objekte: grafikone, tj. vreme, strukturu i specijalce

Grafikoni predstavljaju vizuelni prikaz numeričkih serija i njihovo poređenje pomaže u razumevanju istih. Dve najvažnije grupe grafikona su:

Vremenska osa ide horizontalno sleva nadesno, a strukturna osa vertikalno od vrha do dna. Pored toga, postoji velika grupa specijalnih prikaza koji se ne zasnivaju ni na vremenu ni na strukturi, npr. grafikoni rasipanja i s mehurićima (XY Scatter). Važno je zapamtiti da se grafikoni prvenstveno gledaju, a tabele čitaju.

 

SUCCESS - slajdovi (212)

 

2.1.3 Ujednači objekte: tabele, tj. vreme, varijanse i unakrsne tabele

Tabele su dvodimenzionalni nizovi brojeva prikazani u horizontalnim redovima i vertikalnim kolonama. Njihova prednost je u tome što obezbeđuju viši nivo gustine informacija. Međutim, za razliku od grafikona koji se gledaju, tabele moraju da se čitaju. Tri najvažnije grupe su vremenske tabele, tabele varijansi i unakrsne tabele.

 

SUCCESS - slajdovi (213)

 

 

2.1.4 Ujednači objekte: dijagrame, tj. šeme, mreže, mape…

U ovom slučaju, u izveštajima i prezentacijama koje prevashodno ne prikazuju niz brojeva, objekti vizuelizacije treba da budu dijagrami. Oni obuhvataju prikaz strukture, koncepta i slike, kao što su: organizacione šeme, mreže, mape, planovi toka, skice proizvoda, fotografije.

 

SUCCESS - slajdovi (214)

 

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com