2.4 Ujednači elemente jezika: Rečenice, reči i slova

Jezik se standardizuje pomoću ujednačene rečenične strukture (liste), teksta (spiskovi), skraćenica i karaktera (specijalni karakteri i simboli).

 

2.4.1 Ujednači rečenice: rekapitulaciju, sadržaj i strukturu

Ujednačena rečenična struktura olakšava razumevanje, prvenstveno u listama. Na primer, ujednačavanje liste postojećih razloga, ili koraka koje treba preduzeti.

 

 

SUCCESS - slajdovi (241)

 

 

2.4.2 Ujednači reči: definiši značenje u rečniku

Svi pojmovi treba da se sakupe i objasne u jasno organizovanom rečniku.

 

 

SUCCESS - slajdovi (242)

 

 

2.4.3 Ujednači karaktere i simbole: brojeve, jedinice mere i datume

Ova grupa obuhvata sve dogovore o pisanju skraćenica i specijalnih karaktera.

 

 

SUCCESS - slajdovi (243)

 

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com