Power Query

 Power BI (PDF)

Katalog obuka 2023 (PDF)

Sadržaj

Upoznavanje sa Power Query-em

 Izvori podataka

 Kombinovanje više izvora podataka

 Transformacija i čišćenje podataka

Data Destinations & Refreshing Queries

Datumi

Investicija

Prijava

Menadžment Centar Beograd

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

Data Science Expert

Katalozi

Specijalizovani programi

Magazini

Nemački softver za planiranje, forecasting i izveštavanje "Corporate Planning"