Absence management

Katalog obuka (PDF)

• Šta je apsentizam?

• Kako ga meriti?

• Kako se upravlja apsentizmom?

O treningu

Koristi za vas i vašu organizaciju:


Kome je namenjen?

Sadržaj

Apsentizam

Upravljanje apsentizmom

Oblici apsentizma

Datumi

Investicija

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

Katalozi

Magazini

Softver za planiranje, forecasting i izveštavanje