404 Not Found


nginx

Akademija za HRM

• HRM sistem • Proces 1: Regrutacija i selekcija (RS) • Proces 2: Trening i razvoj (TD) • Proces 3: Ocenjivanje zaposlenih (PM) • Proces 4: Sistem nagrađivanja (CB) •

> saznaj više

Human Resources Management

• Trening predstavlja osnov i bazu za rad u sektoru ljudskih resursa • Pruža teorijska znanja iz svih procesa u HR sektoru • Kroz vežbe i primere tu teoriju prevodimo u primenu •

> saznaj više

Nivo 2: Regrutacija i selekcija (Recruitment and Selection)

• Koja je uloga zapošljavanja u HRM sektoru? • Planiranje ljudskih resursa • Regrutacija i selekcija kandidata • Napuštanje organizacije • Simulacija intervjua sa kandidatima kroz razvijan...

> saznaj više

Trening i razvoj

• Upoznavanje sa procesom treninga i razvoja u sektoru ljudskih resursa • Planiranje procesa treninga i razvoja zaposlenih • Mentorisanje zaposlenih u cilju razvoja •

> saznaj više

Ocenjivanje zaposlenih

• Upoznavanje sa procesom evaluacije zaposlenih u sektoru ljudskih resursa • Ko su ocenjivači, od čega se sastoji ciklus ocenjivanja, koje su metode i alati za ocenjivanje? • Povratna informac...

> saznaj više

Sistem nagrađivanja (Compensation and Benefits)

• Sistem zarada • Interna pravednost: određivanje osnovnih plata • Eksterna konkurentnost: definisanje nivoa osnovnih plata • Balansiranje interne i eksterne konkurentnosti • Upravaljenje...

> saznaj više

Akademija za trening trenera

• Nivo 1: Osnovni • Nivo 2: Napredni • Nivo 3: Moderacija • Nivo 4: Teške grupe •

> saznaj više

Trening trenera 1: Osnovni trening

• Postavljanje ciljeva treninga • Korišćenje flip chart table • Vizualizacija • Vizualno izražavanje putem slika • Storytelling - jednostavno (anegdote) • Dokumentovanje treninga kroz m...

> saznaj više

Trening trenera 2: Napredni trening

• Tehnike interaktivnog rada sa grupom • Glasovni aparat (govor, disanje, dikcija) • Govor tela (neverbalna komunikacija) • Power Point • Publika • Korišćenje AV sredstava • Aktivn...

> saznaj više

Trening trenera 3: Moderacija teških grupa

• Iskustveno učenje na treningu • Uključivanje neaktivnih učesnika • „Nezgodni” učesnici (nemotivisani, nesaradljivi, pasivni,..) • Upravljanje sopstvenim resursnim stanjem • Upravlj...

> saznaj više

Trening trenera 4: Rad sa provokativnim grupama

• Vrednosti trenera i njegov uticaj na trening • Samoprocena ličnih trenerskih kompetencija • Fleksibilnost trenera i ataptacija treninga "u hodu" • Tolerancija na tenziju u grupi • Prevazi...

> saznaj više

Absence management

• Šta je apsentizam? • Kako ga meriti? • Kako se upravlja apsentizmom? • Sprečavanje zloupotreba odsustvovanja • Poznavanje radno-pravnih okvira • Neplanirani apsentizam •

> saznaj više

Agile HR

• Agilna metodologija • Šta je Agile? • Kako izgleda Agile organizacija? •

> saznaj više

Building high performance in organisations

• „Svi kao jedan!“ – kako stvoriti sinergiju u timu • Kohezivnost, ne kompetetivnost •Motivisanje individualaca i celog tima • Timska komunikacija •

> saznaj više

Change Management

• Zašto ljudi ne vole promene? • Kako da pomognemo zaposlenima da proces uvođenja promena protekne što bezbolnije? • Zašto su nam promene potrebne? •

> saznaj više

Coaching

• Šta je koučing? • Koji su osnovni alati koučinga? • Daily coaching – kako da podstičemo ljude kroz svakodnevnu interakciju •

> saznaj više

Competency based interview

• Dobra priprema za intervju je pola posla • Kako da postavljate prava pitanja i na osnovu njih donosite odluke? • Koje su najčešće greške prilikom vođenja intervjua? •

> saznaj više

Employee Engagement

• Šta je Employee Engagement? • Tehnike podsticanja Employee Engagement-a • Kako meriti rezultate Employee Enagament-a •

> saznaj više

Employer Branding

• Šta je Employer Branding? • Koje su Employer Branding strategije? • Kako meriti rezultate Employer Brandinga? •

> saznaj više

Mentorstvo i razvoj zaposlenih

• Da li je mentorstvo odlika dobrih menadžera? • Razvijte mentorske veštine • Ko ima koristi od mentorstva? •

> saznaj više

Kako kreirati koučing kulturu?

• Šta je koučing? • Kako kreirati koučing kulturu u organizaciji? • Od čega da krenem...? •

> saznaj više

HR Business Partnering

• Uspešniji rad sa ljudima putem boljeg poznavanja biznisa? • Ko je HR business partner? • Koja je njegova uloga? •

> saznaj više

HR strategy

• Uloga HR-a kao biznis partnera • Strategija učenja i razvoja • Strategija nagrađivanja •

> saznaj više

Kreiranje izveštaja za HR menadžere

• Izveštaj treba da prenese jasnu poruku kupcu (menadžeru) • Istaknuta jasna pravila koja pokazuju kako izgleda dobar izveštaj • Primeri iz različitih HR biznisa u Srbiji i inostranstvu •

> saznaj više

Napredni Excel za HR menadžere

• Napredne tehnike u Excelu sa praktičnim primerima iz HR-a • Trening ubrzava rad polaznika i do 10 puta • Intezivna obuka 2 dana •

> saznaj više

Onboarding

• Onboarding proces kao prvi utisak zaposlenog o kompaniji • Kako da ostavimo dobar prvi utisak na zaposlenog? • Misija, vizija, vrednosti koje delimo sa zaposlenim •

> saznaj više

Organisational development and change

• Promena u cilju razvoja • Dijagnostika u procesu organizacionog razvoja • Otpor u organizacionim promenama •

> saznaj više

People analytics

• Koji su to relevantni podaci za HR? • Kako spojiti ljude i cifre? • Šta je apsentizam i kako njime upravljati? •

> saznaj više

Powerfull questioning

• Steknite veštinu postavljanja pravih pitanja • Rešavanje apstraktnih problema kroz chunking • Ovladajte veštinom aktivnog slušanja •

> saznaj više

Regrutacija putem LINKEDIN-a

• Novom strategijom do kadrova • LinkedIn kao novi Infostud • Upoznajte se sa digitalnom regrutacijom •

> saznaj više

Wellbeing

• Šta je wellbeing? • Kako da se zaposleni da poslu osećaju srećno i zadovoljno? • Mentalno zdravlje je važno! •

> saznaj više

Zadovoljstvo zaposlenih (Employee Satisfaction)

Šta je Employee Satisfaction (ES)? • Faktori koji utiču na ES • Posledice (ne)zadovoljstva poslom • Tehnike i oblasti ES • Indikatori ES • Izrada izveštaja i saopštavanje rezultata...

> saznaj više

Scrum Master

• Šta je Scrum metodologija? • Zašto timovima više nije potreban lider ili vođa? • Naučite kako da timove organizujete da ostvaruju visoke performanse kroz demokratski pristup •

> saznaj više

Finansije za HR

• Controlling u HR je više od praćenja troškova zaposlenih • HR controlling ima funkciju HR menadžmenta • HR controlling pruža temelj za izgradnju strategije kompanije •

> saznaj više

Power point : Osnovni i napredni

• PowerPoint Interface • Tekstualni podaci Background i format • Grafički elementi •

> saznaj više