Nivo 5: Sistem nagrađivanja (Compensation and Benefits)

 

Katalog obuka (PDF)

• Razumevanje osnovnih elemenata i ulogu sistema nagrađivanja u organizaciji

• Analiziranje osnovne komponente sistema zarada u organizaciji

• Razumevanje beneficije i pogodnosti koje predstavljaju nenovčani (indirektni) deo ukupne zarade zaposlenih

O treningu

Kome je namenjen?

Sadržaj

Datumi

Investicija

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

Katalozi

Magazini

Softver za planiranje, forecasting i izveštavanje