Akademija controllinga I

• Sertifikovani program nemačke Controller Akademie • 5 treninga po 3 dana • Sve što je potrebno za profesionalnog controllera •

> saznaj više

Nivo 1 – Controlling sistem

• Ključni delovi controlling sistema • Praktičan pristup • Nemačka filozofija ostvarivanja ciljeva •

> saznaj više

Nivo 2 – Controlling alati

• Upravljačko računovodstvo • CAPEX controlling • Controlling fiksnih troškova • Sales controlling alati • Finansijski controlling • Value based controlling •

> saznaj više

Nivo 3 – Controlling planiranje

• Osnove controllinga kroz vizuelni prikaz se brzo usvajaju • ...stoga, nakon treninga možete sve primeniti u praksi • ... i postati biznis partner svog menadžera •

> saznaj više

Nivo 4 – Psihologija u controllingu i izveštavanje

• Veštine "psiho-logike" su danas jako važne u poslovanju • ...zato se sve se završava uz kvalitetan razgovor • ... i prenesenu poruku preko kvalitetnog izveštaja •

> saznaj više

Nivo 5 – Timski rad, analiza problema i prezentacija

• Razvijanje veštine rada controllera u timovima • Analiza i prepoznavanje strukture problema • Prezentacija i moderacija •

> saznaj više

Akademija Controllinga II

Akademija controllinga II je nastavak izuzetnog prvog dela Akademije. Na drugom delu, controlleri ulaze dublje u funkcionalne delove controlling.

> saznaj više

Sales controlling

• Povećajte prodaju i profit • Naučite sales controlling na nemački način • Razumite tri aspekta rada:strateški, operativni i finansijski •

> saznaj više

Cost controlling

• Suština upravljanja i analize troškova • Sve vrste troškova (fiksni, varijabilni, kontrolabilni… ) • Analiza ponašanja i kretanja troškova • Alokacija troškova na cost centre • S...

> saznaj više

Nivo 3 – CAPEX controlling

• Šta je Business case? • Costs (odlivi) • Benefits (prilivi) • Pretpostavke (assumptions) • Finansijski model • Diskontovanje • Ocena investicionog projekta • Rizik, osetljivost i sc...

> saznaj više

Napredni Excel za controllere

• Strateško planiranje • Controlling Dashboard • Customer P&L • Reporting • CAPEX • Sales controlling •

> saznaj više

Izveštaji u controllingu

• Šta čini dobar izveštaj za menadžere? • Communication Standards (IBCS®) • Namenjen profesionalcima u controllingu i finansijama •

> saznaj više

Akademija Sales controllinga

• Mesto i značaj Sales controllinga • Tri dimenzije (Strategija-Operacije-Finansije) • Alati i tehnike za strateško planiranje u prodaji •

> saznaj više

Nivo 1 – Strateški sales controlling

• Sales controlling sistem • Strateški controlling • Customer controlling • Marketing controlling •

> saznaj više

Nivo 2 – Operativni sales controlling

• Alati za operativno planiranje prodaje • Prodajna platforma • RAK planiranje • Efektivnost prodajnog planiranja •

> saznaj više

Sales controlling 3: Finansijski pristup

• Finansijsko planiranje prodaje • Finansijske odluke u prodaji • Finansijski controlling • Pricing • Analiza varijansi u prodaji •

> saznaj više

Nivo 4 – Izveštaji u sales controllingu

• Šta čini dobar izveštaj iz prodaje? • International Business Communication Standards (IBCS) • Koncepcijska pravila • Percepcijska pravila • Semantička pravila • Tips & tricks u Excel...

> saznaj više

Controlling prodajne cene (Price controlling)

• Dva pristupa određivanju prodajne cene • Troškovni pristup • Strategije za određivanje prodajne cene (Pricing Strategies) • Strateški alati •

> saznaj više

Nivo 1 – Strateški price controlling

• Nivoi upravljanja prodajnom cenom • Pristupi određivanju prodajne cene • Troškovni pristup određivanju prodajne cene • Tržišni pristup u određivanju prodajnih cena • Value based pric...

> saznaj više

Price controlling 2: Taktički pristup

• Cene kao poluga unapređenja profitabilnosti • Cenovna elastičnost • Merenje elastičnosti • Anketiranje tržišta • Analiza osetljivosti promene prodajne cene • Strateški alati •

> saznaj više

Price controlling 3: Operativni pristup

• Upravljanje prodajnom cenom na taktičkom nivou • Cenovno pozicioniranje • Odnos cene i vrednosti • Psihološki aspekti cene • Segmentacija tržišta • Cene i konkurencija • Upravljan...

> saznaj više

Specijalizovani treninzi iz controllinga

• Upravljanje prodajnom cenom na taktičkom nivou • Cenovno pozicioniranje • Odnos cene i vrednosti • Psihološki aspekti cene • Segmentacija tržišta • Cene i konkurencija • Upravljan...

> saznaj više

Ekonomska opravdanost investicije

• Šta je Business case? • Costs (odlivi) • Benefits (prilivi) • Pretpostavke (assumptions) • Finansijski model • Diskontovanje • Ocena investicionog projekta

> saznaj više

Finansije za ne-finansijere

• Praktičan pristup • Controlling sistem • Uloga controllera • Troškovi • Finansijski controlling •

> saznaj više

Controlling za proizvodnju

• Praktičan pristup • Controlling sistem • Uloga controllera • Troškovi • Cost centri • Cena koštanja • Finansijski controlling •

> saznaj više

Cost & Profitability

• Samostalno analizirajte profitabilnost kroz više različitih dimenzija (profitabilnost kupaca, brendova, regiona, SKU…) • Konkretnim izveštajima iskažite profitabilnost po željenim kriteri...

> saznaj više

Power point 2: Napredni

• Samostalno analizirajte profitabilnost kroz više različitih dimenzija (profitabilnost kupaca, brendova, regiona, SKU…) • Konkretnim izveštajima iskažite profitabilnost po željenim kriteri...

> saznaj više

Cost controlling

• Suština upravljanja i analize troškova • Sve vrste troškova (fiksni, varijabilni, kontrolabilni… ) • Analiza ponašanja i kretanja troškova • Alokacija troškova na cost centre • S...

> saznaj više

Price controlling 1: Strateški pristup

• Suština upravljanja i analize troškova • Sve vrste troškova (fiksni, varijabilni, kontrolabilni… ) • Analiza ponašanja i kretanja troškova • Alokacija troškova na cost centre • S...

> saznaj više

Factory controlling 1

• Controlling sistem • Principi kaizena • Cost controlling • Cost management • Gemba controlling • CAPEX • Izveštaji za menadžment •

> saznaj više

Factory controlling 2 (napredni)

• Cost management • Upravljanje zalihama • Visual management • Business case •

> saznaj više

Marketing controlling

• Strategija • Operativa • Koordinacija i kontrola • Direktni marketing •

> saznaj više

Napredni Excel za controllere

• Excel alati • Pivot • Funkcije • What If • Trikovi u Excelu • Strateški controlling • Controlling Dashboard & KPI • Customer P&L • Reporting • CAPEX controlling • Sales contro...

> saznaj više

Product costing

• Sistem troškova • Cena koštanja • Cena koštanja kao osnova za donošenje odluka • Određivanje prodajne cene (pricing) •

> saznaj više

Variance analysis

• Dve vrste varijanse • Varijanse kod prodaje • Varijanse kod troškova • Case: Kreiranje EBITDA bridge • Pravljanje izveštaja za varijanse •

> saznaj više

Upravljanje obrtnim sredstvima

• Strateški značaj upravljanja obrtnim kapitalom • Net Working Capital • Days Working Capital • Cash flow • Upravljanje kupcima • Upravljanje zalihama • 13-week Cash Flow •

> saznaj više