404 Not Found


nginx

C.M.O.K (Ciljevi -> Merenje -> Odstupanja -> Korektivna akcija)

CMOK je skraćenica u controllingu. CMOK sam osmislio 1999. godine kada sam trebao da objasnim menadžerima u Tetra Pak-u čime se bavi controller. Ono što sam primetio je da se menadžerima mnogo svidela skraćenica. Kratka, pamtljiva, jednostavna i gađa u srž rada controllera. Dakle, koristi ovu skraćenicu kada želiš da objasniš šta radi controller. Za više informacija o controllingu pogledaj controlling.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova